ZVEZDA Soviet Infantry Fighting Vehicle Afghanistan 1979-1989

ZVEZDA Soviet Infantry Fighting Vehicle Afghanistan 1979-1989

ZVEZDA Soviet Infantry Fighting Vehicle Afghanistan 1979-1989

$22.990

ZVEZDA

Escala 1:35

También te puede interesar: